Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden. U kunt de voorwaarden HIER downloaden.