Flexellon heeft circa 40 mechanisch- en elektromonteurs die elk werktuigbouwkundig vraagstuk op locatie kunnen oplossen. Wij zijn ook inzetbaar bij revisies, modificaties of complete machineparkverhuizingen.